LONG QUAN
MECHANICAL ENTERPRISE

WELCOME TO LONG QUAN MECHANICAL ENTERPRICE'S WEBSITE
 Tiếng Việt  
 

 

LONG QUAN MECHANICAL ENTERPRISE

 OFFICE & MANUFACTORY

87 Lĩnh nam, Phường Mai động, Quận Hoàng mai, Hà nội, Viet Nam

Tel: 84.04.8628198, Fax: 84.04.8628362

Email: longquandn@yahoo.com


2003 Copyright by Long Quan, All rights reserved. Designed by Long Quan